Một trường công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất hơn ngành thấp nhất 380 điểm

2 tuần trước

Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Một trường công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất hơn ngành thấp nhất 380 điểm - 1

Học sinh tại TPHCM trong chương trình tư vấn chọn trường, chọn nghề (Ảnh: Hoài Nam).

Theo phương thức xét tuyển học bạ được quy về thang điểm 1.200, ngành có điểm chuẩn cao nhất là khoa học dữ liệu (chương trình tiên tiến) với 1.100 điểm.

Mức điểm chuẩn thấp nhất là 720 điểm ở một số ngành như kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp); kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy), công nghệ thông tin (chuyên ngành công nghệ thông tin) - chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh...

Như vậy, mức điểm chuẩn ở ngành cao nhất hơn ngành có điểm chuẩn thấp nhất tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM theo phương thức này đến… 380 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn theo phương thức học bạ vào từng ngành của Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM nhau sau:

Một trường công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất hơn ngành thấp nhất 380 điểm - 2
Một trường công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất hơn ngành thấp nhất 380 điểm - 3
Một trường công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất hơn ngành thấp nhất 380 điểm - 4

Đối với phương thức xét tuyển học bạ, Trường đại học Giao thông Vận tải TPHCM xét tuyển điểm 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ II lớp 12).

Phương thức này được tính theo công thức: điểm xét tuyển (thang điểm 1.200) = A10 + A11 + A12 + U

Trong đó:

A10: Là điểm tính theo năm học lớp 10 được tính theo công thức: ((điểm môn 1 (HK1 + HK2) + điểm môn 2 (HK1 + HK2) + điểm môn 3 (HK1 + HK2) + thí sinh chọn thêm điểm của 1 môn (Điểm môn 1 (HK1 + HK2), điểm môn 2 (HK1 + HK2), điểm môn 3 (НКІ + HK2))) x 5.

A11: Là điểm tính theo năm học lớp 11 được tính theo công thức: ((điểm môn 1 (HK1 + HK2) + (điểm môn 2 (HK1 + HK2) + (điểm môn 3 (HK1 + HK2)) + thí sinh chọn thêm điểm của 1 môn (điểm môn 1 (HK1 + HK2), điểm môn 2 (HK1 + HK2), điểm môn 3 (HK1 + HK2))) x 5.

A12: Là điểm tính theo năm học lớp 12 được tính theo công thức: ((điểm môn 1 (HK1) + (điểm môn 2 (HK1))+ (điểm môn 3 (HKI)) + Thí sinh chọn thêm điểm của 1 môn (điểm môn 1 (HKI), điểm môn 2 (HK1), điểm môn 3 (HKI))) x 10.

U: Là điểm ưu tiên nếu có.

Ở phương thức xét điểm kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường dao động từ 600 đến 909/1.200 điểm.

Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiên tiến) có điểm chuẩn cao nhất với 909; ngành có điểm chuẩn thấp nhất khoa học hàng hải (chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; cơ điện tử) chỉ với 600 điểm. 

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM theo phương thức điểm đánh giá năng lực như sau:

Một trường công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất hơn ngành thấp nhất 380 điểm - 5
Một trường công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất hơn ngành thấp nhất 380 điểm - 6
Một trường công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất hơn ngành thấp nhất 380 điểm - 7
Xem nguồn bài viết